GMO, je to takový strašák?

Nedávno jsme v příspěvku na facebookovém profilu naší společnosti psali o samotém principu vývoje transgenních rostlin.

Toto diskutované a ožahavé téma je předmětem řady vášnivých debat zastanců vědeckého pokroku a obhajovatelů tradičních principů žití. Faktem ale je, že se zvyšujícím se počtem obyvatel na planetě nám bohužel sklidit políčko jednou za rok stačit nebude.

Nebývalý rozvoj technologií a znalostí přinesl v 80. a 90. letech minulého století možnost manipulovat s genetickou informací buněk prokaryontních i eukaryontních organismů a začal vývoj geneticky modifikovaných organismů (GMO), které nesou cíleně navozenou změnu v sekvencích DNA. 

Do genomu těchto organismů je začleněna rekombinantní DNA, tj. DNA, která kombinuje elementy různého původu. Rekombinantní kazeta se skládá z promotoru (např. odvozeného z viru), vlastní kódující sekvence daného organismu a terminátoru (např. z bakterie). Takový konstrukt by měl být stabilně integrován do genomické DNA a přenášen do dalších generací ve smyslu Mendelistické genetiky. 

Čeho všeho lze pomocí genetické manipulace dosáhnout?

GMO se využívají jak v uzavřených provozech, tak jsou uvolněny do životního prostředí. V uzavřených provozech se provádějí zejména výzkumné aktivity a využívají se v nich i geneticky modifikované mikroorganismy (GMM), které slouží např. k produkci řady farmaceutických látek, potravních doplňků, ale i některých průmyslových surovin. Rovněž GM živočichové se chovají v uzavřených prostorách. 

V životním prostředí se setkáme s geneticky modifikovanými rostlinami odolnými k herbicidům nebo hmyzím škůdcům. Ve světě mají tyto rostliny široké uplatnění v zemědělské výrobě. V poslední době se uvolňují pro pěstování i GM rostliny, které mají pozměněné složení olejů ve prospěch omega-nenasycených mastných kyselin, mohou odolávat rostlinným virům nebo se vyznačijí změněnou barvou květu. Žádoucí je i odolnost vůči stresům, zejména k suchu. 

Vše je pod striktní kontrolou

Uvolňování GMO do prostředí a jejich následné využití jako potravin a krmiv je na celém světě regulováno. Základní principy byly dohodnuty na půdě WHO/FAO a Codex Alimentarius. Jejich aplikace se však může v odlišných regionech lišit. V EU se vychází z principu předběžné opatrnosti a do oběhu mohou být uvolněny pouze GMO a od nich odvozené potraviny a krmiva, které byly pro tento účel schváleny. Schvalování zahrnuje vyhodnocení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti konkrétního GMO a souhlas na úrovni všech členských států. Postup upravuje příslušná legislativa.

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *